เลือกภาษา ::
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ
ข่าวสารจังหวัด วันที่ 2 ก.พ. 2562, 16:07

เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน เยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง พร้อมทั้งมอบเครื่องอุปโภคบริโภค เครื่องนุ่งห่มเพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

วันที่ 10 มกราคม 2562 นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด พร้อมด้วยนางจิณณารัชช์ สัมพันธรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน สมาชิกเหล่ากาชาด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในพื้นที่ อำเภอป่าซาง และอำเภอบ้านโฮ่ง โดยได้ไปที่บ้านบ้านเจดีย์สามยอด ต.บ้านเรือน อ.ป่าซาง เพื่อเยี่ยม นายไกรวุฒิ บุญท้าวแก้ว อายุ 17 ปี ซึ่งป่วยเป็นโรคหัวใจชนิดเดียวมาตั้งแต่กำเนิด หลังจากผ่าตัดแล้วประสบภาวะกระดูกพรุน และอาการแทรกซ้อนร่างกายติดเชื้อง่ายทำให้ไม่สามารถ เข้าศึกษาในสถานศึกษาปกติ ปัจจุบันต้องเดินทางไปตรวจรักษาที่โรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ ซึ่งอบต.บ้านเรือนจะประสาน กศน.ตำบลบ้านเรือน สนับสนุนการศึกษาแก่ผู้ป่วยตามความ สนใจและความถนัดจากนั้นได้ไปเยี่ยมผู้ป่วยในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจากนั้นเดินทางไปยัง บ้านเลขที่ 197 หมู่ 6 ตำบลบ้านโฮ่ง อำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเยี่ยมเด็กชาย ณัฐวุฒิ ทันวัน อายุ 9 ปี ผู้ป่วยไม่มีรูทวารมาแต่กำเนิด กำลังรับการรักษา จากโรงพยาบาลมหาราช นครเชียงใหม่ โดยเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูนได้มอบเงินช่วยเหลือ แก่ผู้ป่วย พร้อมมอบเครื่องอุปโภคบริโภคและเครื่องนุ่งห่มกันหนาว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ แก่ผู้ป่วยซึ่ง เหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะติดตามความก้าวหน้าการรักษา และเยี่ยมใจกำลังผู้ป่วยอย่างต่อเนื่อง

ข่าวสารที่แนะนำ
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 16 มี.ค. 2566, 16:22

                 วันนี้ (16 มีนาคม 2566) เวลา 09.00 น. ที่วัดบ้านเหล่าพระเจ...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:53

                วันที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 13....

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

วันที่ 8 มี.ค. 2566, 17:52

                 วันนี้ (8 มีนาคม 2566)...

Read More
ข่าวสารจังหวัด

วันที่ 3 มี.ค. 2566, 08:56

               วันที่ 2 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น....

Read More

Total visits to the site

0 0 0 1 0 9 7 5 9

Today

Total

103

The week

Total

707

This month

Total

4098

Interesting links

Maps

ศาลากลางจังหวัดลำพูน ที่อยู่ ศูนย์ราชการจังหวัดลำพูน ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมืองลำพูน โทร / โทรสาร 05351-1000 E-mail : [email protected]